Dažniausiai užduodami klausimai

Taip, jei prie pozicijos nurodyta suma yra 100€, lygiai tiek Jums ir bus išmokama.
Išmoka išmokama tik tada, kai Jūsų rekomenduotas asmuo atitinka visus keliamus reikalavimus, praeina atranką ir yra įdarbinamas į tą poziciją, į kurią Jūs rekomendavote.
Išmoka išmokama kiekvieno mėnesio 20 d. rekomendavusiems asmenims, už tuos asmenis, kurie pradėjo dirbti nuo praėjusio mėnesio 15 d. iki einamojo mėnesio 15 d.

Nebent tai yra nedarbo ar šventinė diena, tuomet išmokame artimiausią darbo dieną.

Pavyzdys: Jūs rekomendavote asmenį balandžio 15 d., jis pradėjo dirbti balandžio 30 d., išmoką gausite Gegužės 20 d.

Kitas pavyzdys: Jūs rekomendavote Balanžio 10 d., asmuo pradėjo dirbti balandžio 15 d., išmoką gausite Balandžio 20 d.
Apie rekomenduoto asmens įdarbinimą pranešime elektroniniu paštu.
Kandidatas turi atitikti visus reikalavimus ir turi būti įdarbintas būtent į tą poziciją (arba aukštesnę), į kurią rekomendavote, kad gautumėte išmoka.

Pavyzdys: Jei rekomendavote į krautuvo vairuotojo poziciją, o Jūsų rekomenduotas asmuo buvo įdarbintas į pakuotojus – išmoka NEBUS išmokama.

Kitas pavyzdys: Jei Jūsų rekomenduotas asmuo buvo rekomenduotas į pakuotojus, bet įdarbinome į aukštesnę poziciją – suma bus derinama individualiai.
Premija bus išmokama į rekomendavusiojo asmeninę banko sąskaitą už į tą poziciją įdarbintą asmenį.

Grynais, ar į kito asmens sąskaitą išmoką nebus mokama.
Norint gauti išmoką, rekomenduoti tik per sistemą. Kitais kanalais rekomendacijos yra ir bus priimamos, tačiau įdarbinus asmenį, išmoka nebus išmokama.
Tai nėra ribojama, svarbiausia, kad rekomenduotumėte tikslinius kandidatus, atitinkančius reikalavimus.

Primename: už neatitinkantį kandidatą premija nebus taikoma.
Rekomenduojančiam asmeniui jokie kriterijai netaikomi - tai gali daryti visi norintys.